Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ

Α.Φ.Μ.: 800783760

Δ.Ο.Υ.: Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 140805703000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 148

Περιοχή: ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 17675

Τηλέφωνο: 2169001871

email: info@syntaxis.com.grr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2016

Κεφάλαιο: 1.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: FLAMUR KEMBACI

ΑΦΜ Διαχειριστή: 124312496